Помилка
  • Помилка завантаження даних каналу.
Наукові заходи

Всеукраїнська науково-практична конференція

“Інноваційні пошуки методів дослідження економічних систем

19 березня 2022 року, м. Одеса

Завантажити інформаційний лист

Заповнити заявку на участь у конференції

Шановні колеги!

Запрошуємо взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції вчених, молодих вчених, аспірантів, здобувачів та студентів. Мета конференції – пошук рішень з актуальних проблем сучасної економічної науки, встановлення контактів між вченими різних країн, обмін науковими результатами і дослідницьким досвідом.

Головні напрями конференції:
1. Економічна теорія та історія економічної думки
2. Світове господарство і міжнародні економічні відносини
3. Економіка та управління національним господарством
4. Економіка та управління підприємствами
5. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка
6. Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища
7. Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика
8. Гроші, фінанси і кредит
9. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит
10. Статистика
11. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

Офіційні мови конференції: українська, англійська.

Форма участи: дистанційна.
Збірник тез конференції буде надісланий усім учасникам на поштову адресу, вказану у заявці, протягом 20 днів після проведення наукового заходу.

Для участі у конференції необхідно:
І. Заповнити форму заявки на участь у конференції в online режимі, на яку можна перейти за посиланням.
II. Надіслати до оргкомітету до 16 березня (включно) на електронну пошту Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду наступні матеріали:
а) тези доповіді, оформлені відповідно до вимог;
б) відскановану (сфотографовану) квитанцію про сплату організаційного внеску (реквізити для сплати будуть надані після отримання тезисів доповіді).

Організаційний внесок у розмірі 195 гривень покриває витрати, пов’язані з версткою та друком збірника тез конференції.
Для зарубежных участников, организационный взнос составляет 25 долларов США.

Вимоги до тез доповідей:
обсяг – до 5 сторінок формату А-4 у текстовому редакторі Microsoft Word for Windows у вигляді файла з розширенням *.doc *.docх;
шрифт – Times New Roman, розмір – 14; 1,5 міжрядковий інтервал;
абз. відступ – 10 мм; з усіх сторін поля – 20 мм.
Сторінки не нумеруються. Назва файлу має бути підписана українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції (наприклад: Тичина С.Р._Тези).

Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: напрямок конференції відповідно до тематики тез доповіді; прізвище та ініціали автора (не більше двох), (шрифт – напівжирний); посада, навчальний заклад, місце роботи у разі закінчення навчання; місто, в якому його розташовано, держава (шрифт – курсив); назва статті (великі літери, шрифт – напівжирний); текст.
Використана література (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Література». У тексті посилання позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому номера сторінки, наприклад: [1, с. 115].

Наприклад:

Секція: Гроші, фінанси і кредит.

Тичина С. Р.
старший викладач кафедри менеджменту
Одеський економічний університет
м. Одеса, Україна

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ

Управління якістю трудового потенціалу є однією з найважливіших завдань економічної науки, а дослідження в даній області набувають високу актуальність. Праця (людські ресурси) — це чинник, який вимірює ефективність і конкурентоспроможність внутрішнього ринку праці [1, с. 115].

ЛІТЕРАТУРА

1. Іванивенко Л. В. Роль конкурентоспроможного трудового потенціалу в інноваційному розвитку підприємства. Вісник національного університету «Львівська політехніка». 2008. № 611. С. 115.

Інший спосіб оформлення матеріалів не допускається.

Контактні дані Оргкомітету конференції:
Центр економічних досліджень та розвитку
Адреса для поштової кореспонденції: 65001, Одеса 1, а/с 307
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
+38 (066) 649-13-14

 
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua